INFORMACJE DLA PACJENTA

NA UMÓWIONE ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE PACJENT POWINIEN ZGŁOSIĆ SIĘ PUNKTUALNIE O WYZNACZONEJ GODZINIE

NA TERENIE PRZYCHODNI PACJENT ZOBLIGOWANY JEST DO NOSZENIA MASECZKI I DEZYNFEKCJI RĄK

PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ ORAZ DOSTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ W CELU ZACHOWANIA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA