ELEKTROTERAPIA

Elektroterapia jest działem terapii fizykalnej zajmującej się wykorzystaniem w sposób terapeutyczny energii elektrycznej.

Ponad to, zabiegi wodolecznicze wywierają wpływ na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy.

Przyjmuje się, że zabiegi wykonywane w cieplejszej wodzie wpływają pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Długotrwałe kąpiele w cieplejszej wodzie działają hamująco na ten układ.

Kąpiele w chłodniejszej wodzie zwiększają chęć do wysiłku jednocześnie zwiększając napięcie mięśni szkieletowych. Dodatkowo zimne bodźce generowane przez chłodniejszą wodę zmniejszają prędkość przewodzenia impulsów w ruchowych i czuciowych włóknach nerwowych

Zabiegi te wykonywane są w specjalnych zbiornikach, wyposażonych w urządzenia o napędzie mechanicznym, które wprawiają wodę w ruch.

Zabiegi kąpieli wirowej mogą być wykonywane zarówno na całe ciało jak i kończynę bądź kończyny.

Galwanizacja

Galwanizacja jest zabiegiem elektrycznym wykorzystującym działanie prądu stałego.

Prąd stały działając na organizm powoduje:

 • efekt przeciwbólowy
 • poprawę ukrwienia tkanek miękkich (mięśnie, więzadła, ścięgna)
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • przyspieszenie procesów metabolicznych w komórkach
 • poprawę odżywienia tkanek miękkich
 • przyśpieszanie procesów gojenia się zarówno tkanek miękkich jak i przyspieszenie zrostu kostnego

Jontoforeza (jonoforeza)

Jontoforeza to zabieg elektryczny wykorzystujący w procesie leczenia prąd stały, który ma na celu wprowadzenie środków farmakologicznych do tkanek. W zależności od zastosowanego leku uzyskuje się działanie m.in. przeciwbólowe, przeciwzapalne.

Prądy diadynamiczne (DD, Bernarda)

Prądy diadynamiczne powstają w wyniku nałożenia się dwóch prądów: prądu stałego i prądu sinusoidalnego zmiennego o częstotliwości 50 Hz.

Prądy diadynamiczne mają działanie:

 • przeciwbólowe
 • przeciwzapalne
 • przeciwobrzękowe
 • rozszerzające naczynia krwionośne
 • poprawiające trofikę tkanek
 • zwiększające, bądź zmniejszające napięcie mięśni (w zależności od parametrów)

Jontodiadynamik

Jontodiadynamik to zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu jonów leków do tkanek organizmu za pomocą prądów diadynamicznych.

Elektrostymulacja

Elektrostymulacja jest zabiegiem elektroleczniczym, który ma na celu wywołanie skurczu mięśnia lub grupy mięśni. Wykorzystuje się do tego zmiany natężenia prądu zarówno stałego jak i zmiennego o różnej częstotliwości, szerokości oraz kształcie impulsu. Głównym wskazaniem do elektrostymulacji są zaniki mięśniowe powstałe na skutek unieruchomieniu stawów, zaburzenia przewodnictwa nerwowego lub do stymulacji mięśni zdrowych odnerwionych na skutek zaburzeń neurologicznych.

Prądy interferencyjne

Zabieg ten wykorzystuje elektrolecznicze działanie prądów średniej częstotliwości, które powstają poprzez nakładanie się na siebie (interferencję) dwóch prądów o średniej częstotliwości.

Działanie prądów interferencyjnych powoduje:

 • efekt przeciwbólowy
 • poprawę odżywienia tkanek miękkich
 • przeciwobrzękowe
 • poprawę ukrwienia tkanek miękkich
 • pobudzanie do skurczu mięśni
 • wzmożenie przemiany materii w tkankach
 • przyśpieszanie wchłaniania wysięków i obrzęków

Intervac (IV)

Intervac jest zabiegiem polegającym na masażu tkanek pulsującą falą podciśnieniową. Zabieg ten jest najczęściej skojarzony z prądami interferencyjnymi, co wzmacnia efektywność terapii.

Działanie zabiegu intervac:

 • przeciwbólowe
 • relaksujące mięśnie szkieletowe
 • rozszerzające naczynia krwionośne

Tonoliza

Tonoliza jest rodzajem elektrostymulacji dwukanałowej, wykorzystującej krótkie impulsy trójkątne o wysokim natężeniu, co ma na celu przywracanie fizjologicznej równowagi pobudzania włókien mięśniowych w mięśniach porażonych spastycznie. Na skutek działania prądu dochodzi do silnego skurczu mięśni i następującego po nim rozluźnienia. Zabieg tonolizy wykorzystuje się:

Działanie zabiegu intervac:

 • po urazach i udarach mózgu
 • po urazach rdzenia kręgowego
 • w stwardnieniu rozsianym (SM)
 • w stwardnieniu bocznym zanikowym (SLA)
 • w porażeniach mózgowych u dzieci

Przezskórna stymulacja nerwów TENS

TENS jest jedną z metod elektroterapii, która powoduje zwalczanie ostrych i przewlekłych stanów bólowych. W przezskórnej stymulacji stosuje się prądy impulsowe małej częstotliwości. W trakcie zabiegu elektrody umiejscowione są w okolicach bólowych lub wzdłuż przebiegu nerwu czuciowego zaopatrującego bolesną okolicę.

W zależności od doboru parametrów zabiegowych prądy TENS wywołują efekt:

 • przeciwbólowy
 • przeciwzapalny
 • poprawy krążenia i odżywienia w stymulowanym obrębie tkanek
 • zapobiegania zanikom mięśniowym
 • regulacji wzmożonego napięcia

Prądy Kotza (rosyjska stymulacja)

Prądy Kotza to prądy impulsowe średniej częstotliwości, które powodują stymulację mięśni w celu zwiększenia ich siły i masy utraconych na skutek choroby lub urazu, a także w celu zwiększenia siły mięśniowej w sporcie i rehabilitacji.

Prądy Traberta

Prądy Traberta (Prądy Träberta) to zabieg, w którym wykorzystuje się przerywany prąd galwaniczny o prostokątnym kształcie impulsu i stałych parametrach. Celem zabiegu jest wprowadzenie mięśni w drżenie i wibracje, co powoduje ich rozluźnienie.

Działanie prądów Traberta wywołuje efekt:

 • przeciwbólowy
 • stymulacji mięśni
 • rozluźnienia mięśni
 • rozszerzenia naczyń krwionośnych – pobudzenie ukrwienia

PRZECIWWSKAZANIA OGÓLNE DO ELEKTROTERAPII

 • stany gorączkowe
 • ostre stany zapalne organizmu
 • choroby zakaźne
 • wypryski
 • ropne zapalenie skóry i tkanek miękkich
 • oparzenia
 • odmrożenia
 • zaburzenia czucia
 • choroby tarczycy
 • ciąża
 • menstruacja
 • nieustabilizowana cukrzyca
 • nadciśnienie
 • choroby nowotworowe
 • metalowe elementy wewnątrz ciała (rozrusznik serca, endoproteza)