Poradnia Logopedyczna

„Mówienie nie jest umiejętnością wrodzoną, jest sprawnością wymagającą doskonalenia.”

Poradnia Logopedyczna serdecznie zaprasza do korzystania z terapii logopedycznej zarówno dzieci i młodzież jak i osoby dorosłe. Nasze usługi świadczymy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i prywatnie. Oferujemy również terapię w warunkach domowych, dla pacjentów leżących.

Zespół doświadczonych specjalistów, dyplomowanych logopedów i neurologopedów oferuje terapię logopedyczną na najwyższym poziomie.

Poradnia charakteryzuje się bardzo bogato wyposażonymi gabinetami (programy komputerowe, logopedyczny sprzęt medyczny oraz ciekawe gry dydaktyczne), przyjazną dla pacjentów atmosferą oraz dostosowaną do potrzeb pacjenta terapią.

Zapraszamy wszystkich tych, których dotyka problem związany z mową lub komunikacją:

 • rodziców z małymi dziećmi u których mowa nie rozwija się lub rozwija się zbyt wolno i budzi wątpliwości
 • dzieci z wadami wymowy
 • chorobom nowotworowym
 • osoby z niepłynnością mowy
 • osoby dorosłe po udarach, urazach, guzach mózgu, które pozbawione zostały możliwości komunikowania się lub jakość ich mowy znacząco obniżyła się na skutek choroby
 • dzieci z zaburzeniami rozwoju u których mowa rozwija się z opóźnieniem lub nieprawidłowo

Oferta dla dzieci i młodzieży:

 • diagnoza zaburzeń mowy
 • stymulacja rozwoju mowy u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • terapia wad wymowy
 • terapia niepłynności mowy i jąkania
 • terapia dzieci niepełnosprawnych i niemówiących z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
 • terapia metodą symultanicznosekwencyjną dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji
 • terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii
 • terapia przezwyciężania trudności w czytaniu i pisaniu metodą B. Rocławskiego
 • terapia logopedyczna dzieci ze spektrum autyzmu
 • terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego

Oferta dla dorosłych

 • diagnoza zaburzeń mowy
 • terapia afazji i dysartrii
 • terapia wad wymowy
 • terapia emisji i higieny głosu
 • jednorazowa diagnoza zaburzeń mowy z wydaniem zaświadczenia, dla osób nie będących pod stałą opieką terapeutyczną usługa tylko odpłatna