PORADNIA REHABILITACYJNA

Rehabilitacja jest procesem medyczno-społecznym, którego celem jest przywrócenie człowiekowi niepełnosprawnemu utraconych funkcji w przebiegu choroby, a także wad rozwojowych i wrodzonych.

Rehabilitacja oznacza więc zespół działań organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Rehabilitacja medyczne to proces leczenia, który umożliwia przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych i psychicznych następstw choroby.

Realizacja procesu rehabilitacji w warunkach poradni specjalistycznej odbywa się na podstawie zleceń lekarskich, które pacjent otrzymuje po wizycie u lekarza specjalisty rehabilitacji. Proces rehabilitacji medycznej kończy się także wizytą lekarską. Celem wizyty jest ocena i weryfikacja uzyskanego wyniku leczenia, określenie dalszych zaleceń lekarskich oraz ustalenie zasad profilaktyki i dalszego postępowania w funkcjonowaniu pacjenta.

Lekarze specjaliści przyjmujący w naszej poradni:

  • Lek. med. Superat Dorota – specjalista rehabilitacji medycznej
  • Lek. med. Krystyna Jedynak – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog